La Signòra de Èfeso

Pubblico tradotta in corcumellano una delle “fabulae milesiae” più note della letteratura antica: “La Matrona di Efeso”, presente nel Satyricon di Petronio. Le “fabulae milesiae” – o favole di Mileto (τὰ Μιλησιακά) – erano racconti di argomento erotico e lascivo, prodotti tra la fine del II e l’inizio del I secolo a.C. e ambientati nella Ionia d’Asia, celebri per la loro licenziosità e per il loro stile vivace e leggero. Alla città de Èfeso vivéa ‘na signòra conosciuta pe’ èsse coscì tanto devota e onesta, che se restregnéano puri le fémmone degli atri paesi pe’ vedérela. ‘Sta signòra, mo’, quando…

Leggi tutto

La volpe e l’uva

Fame coacta vulpes alta in vineaUvam appetebat summis saliens viribus;Quam tangere ut non potuit, discedens ait:“Nondum matura est; nolo acerbam sumere”.Qui facere quae non possunt verbis elevant,Ascribere hoc debebunt exemplum sibi.(Phaed. 4,3) ‘Na ólepa, tanto affamata, zompènne co’ tutte le forzecerchéa de acchiappà l’uva a ‘na vigna àota.Ma siccome ‘on arrivéste a toccàrela, se nne ‘éste e dicéste:“Ancora non s’ha fatta matura; non l’óglio piglià cèreva”.‘Sto raccùnto vale pe’ quii chea parole desprèzzanoquéle cóse che non rrèsciono a fà.

Leggi tutto

Terzo esperimento di traduzione – Marziale 12,7

Un altro esperimento di traduzione. Stavolta attingo a Marco Valerio Marziale (noto epigrammista latino vissuto nel I secolo d.C. e morto agli inizi del II). Ho scelto un epigramma a mio avviso molto divertente (a tratti quasi imbarazzante), che irride la pietas del povero Etone, un cliens avvezzo a cenare sempre ‘a scrocco’ in casa del proprio patronus. Un episodio che l’autore – come al suo solito – presenta esaltandone gli aspetti comico-satirici, con uno spaccato di vita della Roma imperiale decisamente realistico. Multis dum precibus Iovem salutat Stans summos resupinus usque in ungues Aethon in Capitolio pepedit. Riserunt homines,…

Leggi tutto

La Trebbiatura

Giseppe co’ jo sarrìcchio ‘n mano asciso alla bocchetta della trebbia tajéa sverto i manóppi dello rano. Se comenzéa cétto, puri co lla nebbia, pe’ evità de jorno, sudóro e callo; ‘n ze smettéa manco a mesojorno, e manco se ssèra rappullato jo vallo. Carri, aseni e bbòvi, tutt’ ‘ntorno; chi revenéa dalla terra co la trajjia, chi sfascéa la casaccia, chi facéa jo metóno, chi… sudato, ammucchiéa cama e pajjia, chi rrempiéa sacchi e saccute, chi… j’arcono. Chi aspettèa jo canistro tutt’ammannito che sotto ’n’ ólemo era bej’ e servito.

Leggi tutto

Corcumello e la geografia marsicana ai tempi del Febonio

Guardando la carta topografica della Dioecesis Marsorum (Diocesi dei Marsi) allegata alla Storia dei Marsi di Muzio Febonio (M. Febonio, Historiae Marsorum libri tres una cum eorundem Episcoporum catalogo, Neapolis 1678) si ha subito l’impressione che qualcosa non quadri. Chiunque abbia familiarità con la geografia marsicana nota come il Fucino sia per così dire rovesciato e che, di conseguenza, risulti piuttosto difficoltoso trovare ciò che oggi in qualsiasi cartina geografica verrebbe individuato in pochi istanti. L’orientamento spaziale di chi consulta la carta della Dioecesis Marsorum, infatti, è pressoché opposto a quello standard utilizzato nelle moderne mappe. Se si prende come riferimento il lago Fucino,…

Leggi tutto

Il vecchio bar e… la Genesi

Non avevo mai notato l’iscrizione posta sulla porta principale di quello che una volta era il bar del nostro compianto Flavio Leone (per tutti i corcumellani Zi’ Fraviùccio). Credo che anche questo documento, così come l’altro situato nella chiesa di S. Antonio e riproposto poco tempo fa da Ettore Ruggeri, non sia stato mai recensito. Forse anche perché giace quasi occultato, tra uno stemma un po’ logoro della famiglia De Pontibus e una bella ma polverosa lampada che ricorda vagamente il gusto Liberty. Ho deciso dunque di provare a decifrarlo. Mi sembra che l’iscrizione possa essere inquadrabile nelle cosiddette capitali epigrafiche umanistiche, che si diffondono in Italia già nella prima metà del XV…

Leggi tutto

Un documento dimenticato

Ho postato questo pezzo su facebook, ma penso che il suo luogo giusto sia sul sito di Corcumello: “Corcumello Village”, sul quale lo ripropongo, con qualche precisazione, nella speranza che sia di utilità al nostro paese. Corcumello, pur essendo un piccolo paese, ha molti reperti storici e culturali rappresentati da opere murarie, sculture, scritte su pietra e altro. Una scritta mi ha sempre incuriosito, forse perché l’avevo e l’ho ancora sotto mano, per così dire, ma anche perché non mi risulta che sia stata mai citata. Una scritta dimenticata quella scolpita sull’architrave di una porta secondaria che presumibilmente nei tempi…

Leggi tutto

Palmo, canna e coppa: unità di misura agrarie in un catasto del 1753

Interessanti informazioni relative ad antiche unità di misura sono contenute in una delle pagine che compongono un catasto di Corcumello datato al 1753 (Archivio Storico Comunale di Tagliacozzo, cat. V, cl. 6, v.18), dedicato a Carlo III Borbone (forse l’unico Borbone “illuminato”), redatto da Filippo Masci di Corcumello e convalidato dal notaio Antonio Martini di Scurcola Marsicana. Il catasto presenta un certo pregio artistico, perché Filippo Masci esorna le pagine con disegni di buona fattura, con sonetti e proverbi relativi alle attività agricole, composti sia nell’italiano dell’epoca sia in latino, e ispirati soprattutto al concetto aristotelico di arte che imita la…

Leggi tutto

Scripta manent

L’inaugurazione tenutasi lo scorso anno relativa al restauro della chiesa di S. Lorenzo ha indubbiamente riscosso un grande successo. L’eccezionalità dell’evento, infatti, ha doverosamente attirato la presenza di autorità sia laiche sia religiose, nonché – ma è scontato dirlo – di gran parte della popolazione, giustamente esaltata e spontaneamente felice nel vedere rimessa a nuovo la chiesa dedicata al patrono del proprio paese. Già, perché da molto tempo l’edificio – che, lo voglio ricordare, nasce a Corcumello come luogo di culto non destinato al pubblico, ma soltanto alle celebrazioni private della famiglia Vetoli – giaceva in uno stato di quasi abbandono. Così, in parte per…

Leggi tutto